Aktualności

BILANS 2017

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach, jak co roku proponuje Państwu skorzystanie
z akcji edukacyjnej „BILANS” adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników
finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników
i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.


Akcja obejmować będzie następującą bloki tematyczne, realizowane w formie 2-dniowego kursu:

BLOK I - Rachunkowość - 8 godz. lekcyjnych

w programie min:


zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów.

Prowadzący: Józef Dudek
- biegły rewident, wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i audytu oraz autor i współautor wielu publikacji i wydawnictw książkowych, współwłaściciel kancelarii audytorskiej, członek Komisji Programowej Czasopisma Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „Rachunkowość”.

BLOK II - Podatki - 8 godz. lekcyjnych

w programie:


- zmiany w prawie podatkowym obowiązujące w 2017 roku

- wybrane orzecznictwo oraz interpretacje istotne dla rozliczenia roku 2017.

Prowadzący: Mariusz Gałuszka
- doradca podatkowy, były przewodniczący Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego, współwłaściciel biura rachunkowego i doradztwa podatkowego.

więcej »

Szanowni Państwo

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązkowego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów wynikające z:
1. Zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie ustawą z dnia 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.11.2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy biegły rewident ( wykonujący zawód i nie wykonujący zawodu ) zobowiązany jest do odbycia w trzyletnim okresie rozliczeniowym 120 godzin szkolenia z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej. Minimalna ilość godzin szkolenia w roku kalendarzowym wynosi 24. Zmiany dotyczą również obowiązku posiadania materiałów merytorycznych tj. podręczników do poszczególnych modułów szkolenia.

W bieżącym roku proponujemy szkolenia na następujące tematy:

więcej »

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY?

Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich chcemy przygotować AUTOPORTRET KSIĘGOWEGO, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód, jak również portret księgowego czyli KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW. Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Pierwsze wyniki zostaną zaprezentowane na II Kongresie Polskiej Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie. Dziękujemy!
Autoportret księgowych
Księgowi oczami przedsiębiorców

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:00 do 19:15 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

więcej »


Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza na:

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

Kurs dla kandydatów na księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 331301

więcej »

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości
(samodzielnego księgowego)

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 241103

więcej »

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 121101

więcej »

Polecamy

    • Kaledarium