Aktualności

Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach,
zaprasza na szkolenie


Zmiany w podatkach - 2015, 2016

więcej »

BILANS 2015


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach,
jak co roku proponuje Państwu skorzystanie z akcji edukacyjnej
„BILANS”
adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników finansowo-księgowych
sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur
rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

więcej »

CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH


Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych.


Kurs przeznaczony jest głównie dla osób prowadzących (lub pragnących założyć) Biuro Rachunkowe, które już dysponują doświadczeniem i umiejętnościami z zakresu rachunkowości.
Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności zawarte w programie tego kursu. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej w rachunkowości.

więcej »

V Europejski Kongres MŚP w Katowicach


Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Panel odbędzie się 13 października br. w godz. 11.30-13.30, podczas V Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

więcej »

Rozpoczęcie
Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości

18.09.2015 r. - piątek godz. 9:00

( zajęcia w dzień roboczy od godz. 9.00 do 15:35)

Rozpoczęcie
Kursu dla kandydatów na księgowego

18.09.2015 r. - piątek godz. 10:00

( zajęcia w dzień roboczy od godz. 9.00 do 15:35)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach


Obligatoryjne Doskonalenie Biegłych Rewidentów

Szanowni Państwo !

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązkowego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów wynikające z :
1. Zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 07.05.2009 r o biegłych rewidentach i ich samorządzie ustawą z dnia 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.11.2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy biegły rewident ( wykonujący zawód i nie wykonujący zawodu ) zobowiązany jest do odbycia w trzyletnim okresie rozliczeniowym 120 godzin szkolenia z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej. Minimalna ilość godzin szkolenia w roku kalendarzowym wynosi 24. Zmiany dotyczą również obowiązku posiadania materiałów merytorycznych tj. podręczników do poszczególnych modułów szkolenia.

W bieżącym roku proponujemy szkolenia na następujące tematy :

więcej »


Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza na:

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

Kurs dla kandydatów na księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 331301

więcej »

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości
(samodzielnego księgowego)

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 241103

więcej »

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 121101

więcej »

Polecamy

    • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej