Aktualności

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, o zakończeniu realizacji Projektu


w ramach Projektu


"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


W okresie od października 2012 r. do marca 2014 r. wsparciem objętych zostało 220 osób pracujących z woj. śląskiego, które chciały z własnej inicjatywy zdobyć nowy zawód lub podwyższyć posiadaną wiedzę.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące Moduły (kursy):- MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE"

- MODUŁ II "Księgowy w firmie

- MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości"

- MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami"


Kursy były realizowane wg autorskich programów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach w grupach dwudziestoosobowych poza godzinami pracy.
Celem przeprowadzonych szkoleń było podniesienie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności informatycznych w zakresie obsługi programu finansowo-księgowego SYMFONIA oraz programu PŁATNIK.
W ramach każdego Modułu, obok zajęć branżowych, odbyły się warsztaty psychologiczne dla kobiet.
Projekt jest zgodny z polityką horyzontalną UE w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnia wdrożenie modelu intermonitoringu i bilansu kompetencji.
Większość przeszkolonych osób jak wynika z badań ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

ZMIANY W VAT 2013-2014


więcej »

26 kwietnia 2014 r. ( sobota )

w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP rozpoczną się zajęcia na kursie

dla kandydatów na głównego księgowego

26 kwietnia 2014 r. ( sobota )

w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP rozpoczną się zajęcia na kursie

dla kandydatów na głównego księgowego


Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza na:

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

Kurs dla kandydatów na księgowego

TERMIN REALIZACJI
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 331301

więcej »

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości
(samodzielnego księgowego)

TERMIN REALIZACJI
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór - planowane rozpoczęcie kwiecień 2014 r.

- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 241103

więcej »

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

TERMIN REALIZACJI
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 121101

więcej »

Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego

TERMIN REALIZACJI
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 ( po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 ( po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

więcej »

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH, ul. Sokolska 3

uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu

"Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera"


więcej »

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


wygrał przetarg ogłoszony przez F.H.U. Józef Król Sp. Jawna na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu


PROFESJONALNY KSIĘGOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje o Projekcie udzielane są w Biurze Projektu przy ul. Sokolskiej 3, 40-084 Katowice, tel/fax: 32/2538736 lub 787766013
oraz na stronie www.fhu-jozefkrol.pl
mail: katowice@fhu-jozefkrol.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:30

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


Odbyły się egzaminy na szkoleniach


w Katowicach

MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości" - 2 edycja - 03.02.2014r.

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami" - 2 edycja - 11.02.2014r.w Rybniku

MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości" - 1 edycja - 04.02.2014r.

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami" - 2 edycja - 20.01.2014r.


Egzaminy wypadły pomyślnie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polecamy