Aktualności

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach


Obligatoryjne Doskonalenie Biegłych Rewidentów

Szanowni Państwo !

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązkowego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów wynikające z :
1. Zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 07.05.2009 r o biegłych rewidentach i ich samorządzie ustawą z dnia 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.11.2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy biegły rewident ( wykonujący zawód i nie wykonujący zawodu ) zobowiązany jest do odbycia w trzyletnim okresie rozliczeniowym 120 godzin szkolenia z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej. Minimalna ilość godzin szkolenia w roku kalendarzowym wynosi 24. Zmiany dotyczą również obowiązku posiadania materiałów merytorycznych tj. podręczników do poszczególnych modułów szkolenia.

W bieżącym roku proponujemy szkolenia na następujące tematy :

więcej »


Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza na:

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

Kurs dla kandydatów na księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 331301

więcej »

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości
(samodzielnego księgowego)

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 241103

więcej »

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 121101

więcej »

Polecamy

    • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej