Szanowni Państwo


Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązkowego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów wynikające z :
1. Zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 07.05.2009 r o biegłych rewidentach i ich samorządzie ustawą z dnia 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.11.2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów.

 

Od 1 stycznia 2015 r. każdy biegły rewident ( wykonujący zawód i nie wykonujący zawodu ) zobowiązany jest do odbycia w trzyletnim okresie rozliczeniowym 120 godzin szkolenia z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej. Minimalna ilość godzin szkolenia w roku kalendarzowym wynosi 24. Zmiany dotyczą również obowiązku posiadania materiałów merytorycznych tj. podręczników do poszczególnych modułów szkolenia.


W bieżącym roku proponujemy szkolenia na następujące tematy : 


Moduł XII - Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów (8 godz. z bloku rachunkowość).

Materiały szkoleniowe: Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów.
Autor: G.K. Świderska, Wydawca SKwP, MAC Cons., Warszawa 2017 (w przygotowaniu).
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska.

 
Moduł XIV - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych (16 godz. z bloku rewizja finansowa).

Materiały szkoleniowe: (komplet materiałów) nt. Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych.
Autor: M. Wołczyńska, Wydawca KIBR, Warszawa 2017 (w przygotowaniu).
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska.

Moduł  XXIV - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego (8 godz. z bloku rachunkowość).

Materiał szkoleniowy: Wydawca SKwP, Warszawa 2017 (w przygotowaniu).
Prowadzący: Adam Kęsik.


Moduł XXV - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania (8 godz. z bloku rewizja finansowa).

Materiały szkoleniowe przygotowane przez KIBR.
Prowadzący: Adam Kęsik.

 


Miejsca realizacji szkoleń:


1.SZCZYRK, Hotel „META”, ul. Skośna 4,
2.KATOWICE, siedziba Oddziału Okręgowego SKwP, ul. Sokolska 3.

Terminy szkoleń :

Zostały podane na kartach zgłoszeń.

Koszty szkoleń
  
SZCZYRK      
- Blok rachunkowość i rewizja finansowa (Moduły: XII, XIV, XXIV, XXV) 40 godz.
- pokój jednoosobowy   -   2 799,00 zł.   +  materiały szkoleniowe
- pokój dwuosobowy     -   2 549,00 zł.   +  materiały szkoleniowe.

Cena obejmuje całkowity koszt pobytu, szkolenie, bankiet, gril.
Do dyspozycji gości jacuzzi, sauny.
Cena materiałów zostanie podana w zawiadomieniach o szkoleniu.

KATOWICE
-  Blok rachunkowość       -  Moduł XII   8 godz.        -  250,00 zł. + materiały szkoleniowe
-  Blok rewizja finansowa  -  Moduł XIV 16 godz.      -  490,00 zł. + materiały szkoleniowe
-  Blok rachunkowość       -  Moduł XXIV   8 godz.    -  250,00 zł. + materiały szkoleniowe
-  Blok rewizja finansowa  -  Moduł XXV   8 godz.    -  250,00 zł. + materiały szkoleniowe

Cena obejmuje koszt szkolenia, serwis kawowy, catering.
Cena materiałów zostanie podana w zawiadomieniach o szkoleniu. 

Po zapoznaniu się z ofertą prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 31 lipca 2017r.
(szczególnie osoby zgłaszające udział w szkoleniu wyjazdowym).
Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona do 30 osób, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonów:

-  Urszula Gibas    -    tel.(32) 2538-748,
-  Marianna Ulfik    -    tel.(32) 2538-736 lub 607329969,
-  Dział Szkolenia  -    tel.(32) 2538-914.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane po skompletowaniu grup.

Łącząc pozdrowienia, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.  


Polecamy

    • Kaledarium