Etyka zawodowa

Zostań Sygnatariuszem

„Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości"

 

    Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wypracowało „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości”, który w czerwcu 2007r. zaakceptowany został przez Krajowy Zjazd Delegatów SKwP, będący reprezentantem polskiego środowiska księgowych. Stosowanie zasad Kodeksu jest rękojmią rzetelnego i etycznego działania.
    Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem winna zapoznać się z Kodeksem i postępować zgodnie z jego zasadami. Może również zostać Sygnatariuszem Kodeksu i złożyć w tym celu odpowiednie oświadczenie.
Oświadczenie to składa się do Zarządu Głównego SKwP za pośrednictwem Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice. Po zarejestrowaniu oświadczenia osoba lub jednostka prawna stanie się oficjalnym Sygnatariuszem Kodeksu i będzie miała prawo do informowania o tym swoich partnerów i klientów.
    Zachęcamy do zostania Sygnatariuszem „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości” ażeby grono popierających rzetelne i właściwe działania w rachunkowości było jak największe, co będzie najlepszym potwierdzeniem rzetelności naszej profesji.
Tekst Kodeksu i wzór oświadczenia Sygnatariusza znajduje się na stronie: www.skwp.org.pl (zakładka Etyka Zawodowa).

Polecamy

    • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej